VALUE@WORK

Organisational Culture News & Updates

Organisatiecultuur en winstgevendheid

by | Nov 24, 2015 | Organisational Culture

Strategie of Cultuur?

Korte termijn winstgevendheid en productiviteit wordt voornamelijk gedefinieerd door strategien.

Op de langere termijn echter, heeft cultuur de grootste impact. Hoewel jouw bottom line dit jaar voornamelijk bepaald wordt door je strategie, zal de bottom line van over twee tot drie jaar substantieel door de cultuur in je organisatie worden bepaald.

Uit onderzoek door Eric Flamholtz (Corporate Culture: The Ultimate Strategic Asset) bleek er een lineair verband te bestaan tussen de mate in het cultiveren van een duidelijke organisatiecultuur en de winstgevendheid. Daarnaast kwam naar voren dat cultuur 46% verklaarde van het financieel resultaat van de best presterende divisies.

EBIT-CULTURAL AGREEMENT

Is verdubbeling in een jaar realistisch?

Een bekende marketing organisatie* heeft eens een experiment gedaan. Alle medewerkers zijn bij elkaar geroepen en ze voorgehouden dat in het volgende jaar 100% meer omzet gerealiseerd zou gaan worden. De kritiek was niet van de lucht. Hoe haalde de directie zich in het hoofd dit voor te stellen? Dat kon toch helemaal niet …

Dat was het moment dat iedereen gevraagd is wat WEL mogelijk was. En net zo belangrijk: waarom denk je dit? Uiteindelijk werden de medewerkers zich bewust dat ze met elkaar een hele reeks onbewuste argumenten hadden die maakten dat ze dachten dat er niet meer kon. (Denk aan het bovenstaande filmpje!).

Vervolgens werd gevraagd: laten we de argumenten eens gaan testen bij (potentiele) klanten en dan nagaan wat we denken dat komend kwartaal mogelijk is. Als belangrijke boodschap werd meegegeven, dat alles mocht en er geen beoordeling zou zijn. Ieder had wel een eigen verantwoordelijkheid om zelf hulp in te roepen als hij of zij niet wist hoe verder te gaan.

Het management kreeg ook een aantal rake tips. Het was hierbij vooral een uitdaging om de medewerkers te vertrouwen dat zij te vertrouwen zijn.

Resultaat: Aan het eind van het nieuwe jaar had dit bedrijf meer dan 80% groei gerealiseerd, waar eerst (weer) 5% was geprognotiseerd. De werknemers waren wild enthousiast en kwamen met steeds meer ideeën en voorstellen hoe aan de business kon worden gebouwd. Zij voelden een eigenaarschap van de uitdaging waaraan zij werkten. Dit in tegenstelling tot een taakverantwoordelijkheid.

En de klanten? Zij voelden een enorme betrokkenheid bij hun problematieken en uitdagingen en zagen deze leverancier nu echt als strategische partner.

De conclusie van deze resultaten laat zich samenvatten in de eenvoudige regel:

“Een organisatie kan groeien als haar medewerkers groeien!”

*De identiteit van beschreven casus is bekend bij de schrijver. Om privacy-redenen is de casus geanonimiseerd.

Like this post?

DeWaardeFabriek | TheValueFactory