De reis van Verantwoording naar Eigenaarschap

Een cultuur van eigenaarschap wordt niet gecreëerd door economische interesse, het komt voor vanuit een emotioneel commitment.

Deze les richt zich op de essentiële elementen die nodig zijn voor het bouwen van een cultuur van eigenaarschap.


 

Wanneer te gebruiken

Telkens als je zou willen vaststellen op welke punten de cultuur in jouw team of organisatie zich moet ontwikkelen, kun je deze oefening doen.

Waarom helpt dit?

Deze oefening levert je een concreet raamwerk om de wijze waarop leidinggevenden en co-workers met elkaar omgaan kritisch met elkaar te bespreken. Met de resultaten kun je in een team of grotere eenheid gericht cultuur-ontwikkeling vormgeven.

Wat je krijgt

Een methode om systematisch emoties en gevoelens over de team- en/of organisatie cultuur te bespreken en tegelijkertijd relatief eenvoudig tot overeenstemming te komen wat hoe beter zou kunnen worden aangepakt.

 

INTRODUCTIE


Organisaties moeten mensen verantwoordelijk houden voor het vervullen van hun taken, maar ook voor het niet gedragen op manieren die inconsistent zijn met de waarden en missie van de organisatie. Echter in de hedendaagse turbulente en hyper-competitieve wereld, is dit niet genoeg om competitief te blijven, nog minder om de sprong te maken van goed naar de beste (‘from good to great’).

De beste organisaties worden gekarakteriseerd door mensen die zichzelf en anderen verantwoordelijk houden voor hun attitude en gedrag alsmede hun prestatie. Dit omdat ze een trots hebben vanuit een gevoel van eigenaarschap. Elke keer als je iemand hoort zeggen “dat is mijn werk niet”, als je iemand ziet dat iemand een klant negeert of niet stopt om een stukje papier van de grond op te rapen, dan huurt die persoon slechts een plekje op het organisatieschema. Zij nemen geen eigenaarschap voor het werk zelf. Zij denken niet als eigenaars, zij denken als huurders.

 

 

VERANTWOORDELIJKHEID EN/OF EIGENAARSCHAP


Een hypotheekbank zou meer op een cultuur van verantwoordelijkheid gefocust kunnen zijn, terwijl een creatief reclamebureau waarschijnlijk meer gefocust moet zijn op een cultuur van eigenaarschap.

Wat past het best?

example-footage.001Wat past het best?

Vanwege het belang van leven en dood, plaatsen ziekenhuizen een grote nadruk op verantwoordelijkheid. Waarbij ze ook verantwoordelijk worden gehouden door ontelbare instanties die hun prestatie monitoren op diverse dimensies.

Waarschijnlijk om deze reden, leggen veel ziekenhuizen grote nadruk op verantwoordelijkheid en de linkerkant van hun collectieve breinen. Zo sterk gefocust dat het bestraffend kan voelen en eigenlijk stappen dwarsboomt om een cultuur van eigenaarschap te promoten.

Aan de andere kant voelen medewerkers in veel startups en kleine ondernemingen, vaak een ongelooflijke mate van eigenaarschap. Zij denken en handelen als eigenaars. In veel gevallen is dat ook zo, als zij een aandeel in de onderneming bezitten. Echter ontbreken in deze ondernemingen vaak de mechanismes om verantwoordelijkheid toe te wijzen en te monitoren.

Het is de uitdaging voor de leiders van organisaties om vast te stellen waar de organisatie zich bevindt op het continuum tussen extern-opgelegd verantwoordelijkheid en intern-gedreven eigenaarschap. Om vervolgens strategien te ontwikkelen om een gezonde balans tussen deze twee te ontwikkelen.

 

 

SAMENVATTING


In deze les leer je:

  • Verantwoordelijkheid is essentieel, maar slechts een begin. Het is gebaseerd op wat van je wordt verwacht.
  • Eigenaarschap creëert energie, is gebaseerd op intrinsieke motivatie van trots en betrokkenheid.
  • Het is belangrijk een verschil te maken tussen de twee begrippen, omdat ze vaak misbruikt worden. We praten vaak over verantwoordelijkheid terwijl er eigenaarschap wordt bedoeld.
  • Een eenvoudige visualisatie opdracht brengt in kaart waar je organisatie staat op het Verantwoordelijkheid-Eigenaarschap continuum.

 

 

TO-DO’S


 


DeWaardeFabriek | TheValueFactory