Hoe functioneert mijn team?

Deze les richt zich op het belang van vertrouwen in een team en hoe dit doorwerkt in het realiseren van resultaten.


 

Wanneer te gebruiken

Telkens als je zou willen vaststellen hoe jouw team functioneert kun je deze oefening doen.

Waarom helpt dit?

Deze oefening levert je een model hoe divers individueel gedrag serieus kan bijdragen aan team succes, maar nog veel vaker juist team resultaat in de weg staat. Met dit model kun je een-op-een of in een team met elkaar concreet aan de slag.

Wat je krijgt

Een praktisch raamwerk van de 5 belangrijkste voorwaarden voor team-succes.

 

INTRODUCTIE


Individueel werk staat in een organisatie nooit op zich. Jouw werk is onderdeel van meer dat samen een overall resultaat levert. Je hebt altijd te maken met collega’s. Ook zul je regelmatig afstemming moeten hebben over je werk, zodat je als “team” weet wat er allemaal speelt. Samenwerken als team heeft tot doel om samen een op te leveren resultaat vorm te geven.

Misschien ken je de frustratie wel dat er altijd iemand is die zich niet aan de afspraken houdt, of dat team meetings uitermate veel kostbare tijd vergen, of dat je eigenlijk wel wat hulp kunt gebruiken maar je hoort “dat is jouw verantwoordelijkheid“. Klinkt bekend?

 

Net als een ketting met slechts een gebroken schakel, zal het functioneren van het team afbrokkelen als ook maar een enkele dysfunctie toegestaan wordt om op te bloeien.

 

SAMENVATTING


In deze les leer je:

  • De leden van een echt presterend team vertrouwen elkaar.
  • Vanuit vertrouwen durven de teamleden met elkaar het gezonde conflict op te zoeken om achter drijfveren van meningen te komen, en hierdoor samen betere besluiten te nemen.
  • Vanuit het begrijpen en onderzoeken van de achtergronden van een besluit is er commitment door elk van de team-leden om het besluit buiten het team te verdedigen en te realiseren.
  • Commitment is de basis voor eigenaarschap van zij/haar aandeel in het uit te voeren werk.
  • Het continu elkaar scherp houden en faciliteren, maakt dat het team zich als een geheel op de te realiseren resultaten kan richten.
  • Ontbreken van een van de teamvoorwaarden betekent dat het team niet optimaal kan functioneren, dus presteren.

 

TO-DO’S


 


DeWaardeFabriek | TheValueFactory