Topic Progress:

Laten we direct maar starten met het verkennen van het belang van betrokkenheid van medewerkers.

SAMENVATTING


In deze introductie leer je:

  • Er is een directe relatie tussen een duidelijke en gedeelde cultuur en financiele resultaten
  • Strategie richt zich op het realiseren van korte-termijn productiviteit en winstgevendheid
  • Cultuur heeft een langere termijn invloed
  • Werknemer-betrokkenheid is van cruciaal belang voor het voortbestaan van organisaties op de langere termijn.
  • Het creëren van een hoge mate van werknemer betrokkenheid geeft een enorm concurrentie voordeel.

 

INTRODUCTIE


“Cultuur eet strategie als ontbijt” is een veel gehoorde uitspraak. Zoals we zullen zien zijn er veel redenen waarom dit waar is. De sterkste organisaties hebben natuurlijk zowel een krachtige cultuur als ook effectieve operationele strategien. Cultuur en strategie moeten elkaar versterken.

Als werknemers zich (zeer) betrokken voelen, dan nemen omzetten en waarde toe. De volgende grafiek laat zien hoe de portfolio van de 40 beste bedrijven om voor te werken (USA) in financiele waardering de S&P500 ruim achter zich laat over de periode 2002-2012. Gemiddeld presteer deze portfolio 4x beter elk jaar.

Financiële prestatie dit en volgend jaar wordt bepaald door jouw strategie. Twee tot drie jaar vanaf nu, wordt de prestatie substantieel bepaald door de organisatie-cultuur.

 

DE ECHTE CRISIS: HET BETROKKENHEID EN ATTITUDE TEKORT


Belangrijk voor je deze sectie leest: Als je tot de conclusie komt dat jouw organisatie veel beter presteert dan het gemiddelde in betrokkenheid en attitude, kijk dan eens in de spiegel en wees er zeker van dat je geen roze bril draagt.

In een survey onder de lezers van een nieuwsbrief over organisatie cultuur, zijn twee vragen gesteld: 1) welk percentage van de medewerkers denk je, zijn zeer betrokken (bij de onderneming), en 2) welk percentage van het totaal betaalde uren wordt verspild aan klagen, roddelen en andere vormen van toxisch emotionele negativiteit?

Wat denk je dat de resultaten waren?

Engagement Survey Resultaten

Uit de meer dan 850 responses bleek dat bijna de helft van de respondenten gelooft dan minder dan een kwart van hun collega’s echt betrokken is bij hun werk, met collega’s en bij de klanten die ze bedienen. Meer dan 80% gelooft dat meer dan 10% van alle betaalde uren in de organisatie verloren gaat aan toxisch emotionele negativiteit, waarbij bijna de helft gelooft dan dit meer dan 20% is. Engagement_Survey_results

De tegenstelling van deze grafiek laat het probleem heel duidelijk zien – de configuratie zou omgekeerd moeten zijn (en in de meest effectieve werkomgevingen zijn ze dat ook). Een van de beste investeringen die veel organisaties kunnen doen – hoogstwaarschijnlijk ook jouw organisatie – is om te werken aan het omkeren van deze grafieken: vergroten van het aantal echt betrokken medewerkers en het reduceren van de hoeveel tijd verloren in toxisch emotionele negativiteit.

Dit alleen al zal een enorme impact hebben op productiviteit, werknemer betrokkenheid, klanttevredenheid en – betrokkenheid, onderscheidend vermogen, en uiteindelijk (zoals we hebben gezien) op het financiële resultaat.

Als de betrokkenheid in jouw organisatie ook maar een beetje vergelijkbaar is, dan is een van de grootste kansen om de sprong te maken van “goed” naar “uitstekend”, het omdraaien van de resultaten die in de figuur zijn getoond.

 

Links* proces verbeteren bereikt snel het punt van verminderde meeropbrengst als het niet vergezeld gaat van Rechts* attitude verbetering


* Linker- en Rechter-hersenhelft

The Coming Jobs War ...

In zijn boek The Coming Jobs War, beargumenteert Gallup CEO Jim Clifton dat het verdubbelen van het percentage van betrokken werknemers in de USA van nu circa 25% naar 50% (wat betekent dat nog steeds een op de twee werknemers niet betrokken is bij hun werk)  de meest effectieve manier is op de grootste nationale problemen op te lossen. Effectiever dan elke andere aanpak.

Stel je eens voor wat het voor jouw organisatie betekent als het aantal echt betrokken mensen verdubbeld en het aantal verloren uren aan toxisch emotionele negativiteit halveert…

Dit is een van de meest belangrijke uitkomsten die je zult bereiken door de inzichten en gereedschappen in te zetten uit het DWF CultureLAB. Een cultuur van eigenaarschap is sterk afhankelijk van echt betrokken mensen en kan niet bestaan in een omgeving die is doorweekt van toxisch emotionele negativiteit. De reden dat positieve uitkomsten als hogere productiviteit, klanttevredenheid, moraal en loyaliteit, marketing image en product/dienst kwaliteit plaatsvinden, is omdat mensen persoonlijk meer effectief zijn, succesvoller zijn en zich gelukkiger voelen als zij betrokken zijn in hun werk en zich vrijmaken van de gewoonte van toxisch emotionele negativiteit.

In een wereld waar in een organisatie 75% van de medewerkers niet betrokken is in hun werk, zal een organisatie die een echt-betrokken cultuur van eigenaarschap kan promoten een ongelooflijke bron hebben van concurrentie voordeel. Zowel in het recruteren en vasthouden van uitstekende mensen als ook in het verdienen van de eindeloze loyaliteit van zeer enthousiaste klanten.

 

DeWaardeFabriek | TheValueFactory