Topic Progress:

DOORBRAAK DENKEN


Elk werk, project of ontwikkelproces doorloopt vier fasen:

 

Analyse     ➜     Creëren     ➜     Selecteren/ontwikkelen     ➜     Implementatie.

 

Analysefase

Analysefase

Centraal in de analyse-fase staat het vaststellen wat nu echt het probleem is en wat er eigenlijk al bekend is, voordat er nagedacht wordt over mogelijke oplossingen. In business-ontwikkeling is dit de fase waarin vastgesteld wordt of de mogelijke gebruiker de problematiek eigenlijk wel belangrijk vindt om opgelost te worden.

 

Hier past heel sterk de VERKLAARDER als denkstijl.

 

Maar ook de CREATOR, ONTWIKKELAAR en DOENER hebben een bijdrage. De CREATOR brengt het talent in de probleemstelling van verschillende (onverwachte) hoeken te bekijken. De ONTWIKKELAAR is praktisch en weet gauw wat haalbaar lijkt, terwijl de DOENER vaart in het proces houdt en voorkomt dat te lang bij het analyseren blijft worden stilgestaan.

Creatiefase

Creatiefase

De creatiefase is de fase om ideeën te genereren. Hier is de kracht van de CREATOR gewenst. Buiten bestaande paden gaan is belangrijk om te voorkomen dat er sub-optimale oplossingen komen, die eigenlijk niet het echte antwoord zijn op de gevonden problematiek.

In business-termen is dit de fase waarin met de gebruiker wordt getoetst welke richting van oplossingsconcept de gebruiker verrast en tegelijkertijd acceptabel/toepasbaar lijkt.

 

De VERKLAARDER heeft in deze fase de bijdrage om in de gaten te houden of er geen energie wordt gestopt in zaken die al bekend zijn. De ONTWIKKELAAR balanceert de CREATOR met zicht op haalbaarheid en maakbaarheid van mogelijke concepten. Terwijl ook hier de DOENER er voor zorgt dat er ook oog is voor voortgang.

Ontwikkelfase

Ontwikkelfase

In de ontwikkelfase is de opdracht om het getoetste oplossingsconcept te vertalen naar concrete prototypen. Dit is de kracht van de ONTWIKKELAAR. Met de gebruiker wordt door interactie met de prototypes getoetst wat het beste gaat passen.

In de praktijk van business development is dit een periode van sterke iteratie tussen CREËREN en ONTWIKKELEN. Naast het vaststellen van de verrassende en haalbare oplossing zal op dezelfde wijze ook moeten worden getoetst welk business model in de praktijk werkt.

 

De kracht van de VERKLAARDER is om in de koers in de gaten te houden en het team te behouden “het wiel opnieuw uit te vinden.” De CREATOR is sterk in samenwerking met de ONTWIKKELAAR om zowel technisch als commercieel mogelijk nieuwe concepten te bedenken. En het is de DOENER die zorgt dat in de planning en taken voortgang en realisatie behouden blijft.

Implementatie

Implementatie

De implementatie is de fase waarin de DOENER in zijn element is. Aktie, aktie en aktie. De VERKLAARDER is in deze fase belangrijk om te bewaken dat de juiste koers behouden blijft. De CREATOR kan zijn kracht inzetten in het finetunen van vraagstukken die altijd opduiken, terwijl de ONTWIKKELAAR de praktische realisatie telkens weer neerzet.

 

INNOVATIECYCLUS


Bovenstaand besproken stappen gaan uiteindelijk weer terug naar het vaststellen van nieuwe uitdagingen, waarna de cyclus weer start. Dit is de INNOVATIECYCLUS.

De kracht van deze cyclus is de combinatie van de creatieve kracht van de CREATOR en de ONTWIKKELAAR met de systematische en doe-kracht van de VERKLAARDER en DOENER. Uit psychologisch onderzoek – onder meer MBTI – is bekend dat meer dan 75% van de mensheid voorkeur heeft voor de systematische en doe-denkstijl.

Vaak is er een meer eenzijdige denkstijl-populatie aanwezig in organisaties. De ene denkstijl – vaak de DOENER – vindt die andere denkstijlen maar traag en niet doelgericht. Dit maakt dat in veel organisaties vanuit probleemstelling vaak direct naar implementatie wordt overgegaan, waarbij de kracht van de DOENER is om hoe dan ook met die quick-fix de doelstelling te halen. Maar of dit op termijn ook de meest effectieve aanpak is, wordt sterk ontkracht als je sterk presterende organisaties vergelijkt met de vele matig presterende organisaties.

 

Uit eigen onderzoek van DeWaardeFabriek stellen we ook vast dat in veel organisaties de creatieve kracht sterk ondergewaardeerd is. De ONTWIKKELAAR wordt vaak nog wel aangetroffen, maar de CREATOR is een belangrijke ontbrekende denkstijl. Dit is te herkennen aan de drang om problemen zo snel mogelijk op te lossen en daarbij vooraf budget en tijd vooral als randvoorwaarden in te zetten.

Dit terwijl veel uitdagingen vantevoren niet nauwkeurig in kaart zijn te brengen anders dan de eerste stap, die gaat leren hoe verder gegaan moet worden. Dit “lerend-realiseren” is ook wel bekend als DESIGN DENKEN. In het DWF IdeaLAB & DWF InnovationLAB kan verder met deze aanpak worden kennisgemaakt.

 

 

 

DeWaardeFabriek | TheValueFactory