Topic Progress:

WAT IS EIGENAARSCHAP?


Eigenaarschap is doen wat gedaan moet worden omdat je dit van jezelf verwacht; eigenaarschap komt voort uit een intrinsieke motivatie van trots en betrokkenheid.

 

Metafoor voor eigenaarschap: “Ik draag eigendomsrecht over aan jou.”

 

We horen mensen vaak iets zeggen in de trant van “we houden elkaar niet verantwoordelijk.” Wanneer je doorvraagt blijkt dat ze niet echt praten over verantwoordelijkheid – zij praten over eigenaarschap.

Ze zeggen in feite dat mensen geen eigenaarschap pakken voor hun werk, hun resultaten en hun relatie’s.

Het is daarom belangrijk onderscheid te maken tussen zaken waarvoor mensen verantwoordelijk kunnen worden gehouden, door hun voeten bij het vuur te houden, en die zaken waarvoor mensen niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden maar die moeten worden bereikt door persoonlijk eigenaarschap.

DeWaardeFabriek | TheValueFactory