Topic Progress:

Het Verantwoordelijk – Eigenaarschap Continuum


Voordat je de diepte in gaat helpt deze opdracht je om snel inzicht te krijgen waar de cultuur van jouw organisatie staat op het spectrum tussen een focus op verantwoordelijkheid en een focus op eigenaarschap. Er is geen goede of slechte plaats om te zijn, maar het is belangrijk om te weten waar je staat — en om vast te stellen of er een gat is tussen waar je staat en waar je wilt staan.

Stap 1:

Waar bevindt jouw organisatie zich op het Verantwoording-Eigenaar Continuum?

Kies binnen elk van de twee stellingen, waar het team of afdeling dat je voor ogen hebt, zich bevindt. Heel erg de linkerstelling? Kies dan (1). Heel erg de rechterstelling? Kies dan (4). Of een beetje van allebei de stellingen. Je krijgt vervolgens per email jouw resultaat gemaild.

 

Verantwoordelijk-Eigenaar-Continuum

Leven volgens waarden

Volledig emotioneel aanwezig zijn

Loyaliteit

De juiste vragen stellen

Ondernemend denken

Met passie werken

Dromen

Sending

Stap 2:

Inzicht

Deze assessment geeft je een eerste inzicht in verschillen van inzicht die wellicht in jouw organisatie bestaan, en geeft tegelijkertijd ook kansen om de organisatiecultuur te versterken.

“Voorbeeld”

Verantwoordelijkheid of Eigenaarschap?

In dit hypothetische voorbeeld, waar de gemiddelde score 1.8 is op een 4-schaal (zwaar in de mate van focus op verantwoordelijkheid) zou je concluderen dat de medewerkers over het algemeen hun werk leuk vinden, zorgdragen voor de mensen die ze bedienen, en een behoorlijke mate van trots hebben voor de organisatie. Ze lijken te tenderen naar weinig initiatief nemen, weinig nieuwe ideeën in te brengen of dat extra beentje voor te zetten behalve in specifieke situaties. Zij neigen serieus te zijn (en zo nu en dan verveeld) over hun werk en er is weinig echte spontaniteit of humor op de werkvloer.

example-verantwoordelijk-eigenaarschap.001

Met andere woorden, ze zijn meer gericht op verantwoordelijkheid dan op eigenaarschap. Dit suggereert een grote mogelijkheid om een competitief voordeel te realiseren zowel voor het recruteren en vasthouden van goede mensen alsmede voor het verkrijgen van “extreme fans” als klanten door de mensen te inspireren en te laten doen als partners en niet slechts ingehuurde handen.

DeWaardeFabriek | TheValueFactory