Topic Progress:

Het Verantwoordelijk – Eigenaarschap Continuum


In opdracht #1A heb je jouw werkomgeving in kaart gebracht op basis van jouw perceptie. Met de verdieping van inzichten in de begrippen verantwoordelijkheid en eigenaarschap is de vraag nu: WAT IS – VOLGENS JOU – DE GEWENSTE SITUATIE?

Gewenste Situatie

Stap 1

Vul nu dezelfde assessment nog eens in voor dezelfde werkomgeving die je in opdracht #1A voor ogen hebt gehad, maar dan vanuit het perspectief GEWENSTE SITUATIE.

 

Verantwoordelijk-Eigenaar-Continuum-Gewenste Situatie

Leven volgens waarden

Volledig emotioneel aanwezig zijn

Loyaliteit

De juiste vragen stellen

Ondernemend denken

Met passie werken

Dromen

Sending

 

Stap 2

Vergelijk je resultaten van de GEWENSTE SITUATIE met de “huidige situatie” die je in opdracht #1A in kaart hebt gebracht.

 

Reflecteer op de volgende vragen:

  • Wat is de reden om de Gewenste Situatie hetzelfde/anders te waarderen?
  • Als je een prioriteit zou moeten stellen: wat zou dan het eerste thema zijn, dat je aan zou willen pakken?
  • Wat is de eerste stap die je komende twee weken wilt realiseren?

 

Neem je assessment resultaten en je antwoorden op de reflectievragen mee naar de Team-meeting in opdracht #1C.

 

DeWaardeFabriek | TheValueFactory