Topic Progress:

Het Verantwoordelijk – Eigenaarschap Continuum


In opdracht #1A heb je jouw werkomgeving in kaart gebracht op basis van jouw perceptie. Hoe is dit voor je teamleden? Hoe denken zij over de werkomgeving?

 

Team work

Stap 1

Plan met je team een 1 – 1,5 uur meeting en nodig je team uit deze assessment in te vullen als voorbereiding en zich ook een mening vormen zoals ieder de gewenste situatie zou willen zien.

 

Stap 2

Breng alle resultaten bij elkaar in de geplande gezamenlijke meeting.

 


TIP:

Bereid een 2x flip-over voor (in landscape positie of 2 flip-overs naast elkaar) naar dit voorbeeld. Geef de eerste flip-over de titel: Huidige Situatie. Geef de tweede flip-over de titel: Gewenste Situatie.


 

Laat aan het begin van de meeting elk teamlid (in verschillende kleur) zijn/haar scoring aanbrengen.

 

Stap 3

De “Meeting Leider” leidt de groepsdialoog.

 

A. Begin met de Huidige Situatie.

Enkele vragen die de dialoog kunnen starten:

  • Wat valt op: liggen de meningen dicht bij elkaar of zijn deze juist erg verdeeld?
  • Ga dan per element na: wat zijn de verhalen om de scoring te geven? Wat valt hier op?
  • Is er na uitwisseling van verhalen reden om je eigen beeld aan te passen?

 

B. Ga dan naar de Gewenste Situatie.

  • Wat valt op: liggen de meningen dicht bij elkaar of zijn deze juist erg verdeeld?
  • Ga dan per element na: wat zijn de verhalen om de scoring te geven? Wat valt hier op?
  • Is er na uitwisseling van verhalen reden om je eigen beeld aan te passen?

 

C. Stellen van prioriteit.

Bepaal gezamenlijk:

  • Welk cultuuraspect zou als eerste aangepakt moeten worden? Waarom?
  • Wat is de gewenste situatie? Wees hier zo specifiek mogelijk.
  • Wat is de eerste stap om komende twee weken gerealiseerd te hebben?
  • Wie doet welke bijdrage hierin? Hoe zorgt het team dat de voortgang geborgd is?

 

 

Op dezelfde wijze kunnen ook vermeende culturele verschillen tussen werkeenheden in kaart worden gebracht. Hoewel subjectief en vaak afhankelijk van anecdotes, als je genoeg mensen deze assessment laat doen geeft dit een inzicht in de cultuurbalans tussen focus op verantwoordelijkheid en focus op eigenaarschap.

Er is geen goede of slechte plaats om te zijn, maar het is belangrijk om te weten waar je staat — en om vast te stellen of er een gat is tussen waar je staat en waar je wilt staan.

 

 

DeWaardeFabriek | TheValueFactory