Topic Progress:

OPDRACHT


Deze opdracht helpt je om in kaart te krijgen waar a. het gehele team vindt te staan in het functioneren als team en b. waar als team aan kunt gaan werken om als team (nog) beter te functioneren.

 

Stap 1

Teamwork

 

Plan met je collega’s een meeting van 1-1,5 uur en spreek af dat iedereen als voorbereiding de team-assessment heeft uitgevoerd.

 

Stap 2

Breng alle resultaten bij elkaar in de geplande gezamenlijke meeting.

 


TIP:

Bereid 2x flip-over voor naar dit voorbeeld. Geef de eerste flip-over de titel: Huidige Situatie. Geef de tweede flip-over de titel: Gewenste Situatie.


 

Laat aan het begin van de meeting elk teamlid (in verschillende kleur) zijn/haar scoring aanbrengen op de flip-over Huidige Situatie.

 

Stap 3

De “Meeting Leider” leidt de groepsdialoog.

 

Huidige Situatie.

 

Enkele vragen die de dialoog kunnen starten:

 • Wat valt op: liggen de meningen dicht bij elkaar of zijn deze juist erg verdeeld?
 • Ga dan per element na: wat zijn de verhalen om de scoring te geven? Wat valt hier op?
 • Is er na uitwisseling van verhalen reden om je eigen beeld aan te passen?

 

Luister naar wat je gesprekspartner aan de hand van zijn/haar inzichten schetst. Ga niet in verdediging of discussie, maar beperk je tot vragen wat niet duidelijk is.

 

Extra informatie:

Extra informatie:

 1. Vertrouwen: stellingen (4), (6) en (12)
 2. Gezond conflict: stellingen(1), (7) en (10)
 3. Commitment: stellingen(3), (8) en (13)
 4. Eigenaarschap: stellingen(2), (11) en (14)
 5. Focus op resultaten: stellingen(5), (9) en (15)

 

 

 

Conclusie

Een team dat volledig met elkaar gefocust is om resultaten neer te zetten laat dit dus in gedrag zien:

 • Team leden maken bewust offers (zoals budget, verantwoordelijkheid, aantal medewerkers) in hun afdelingen of expertise gebieden voor het belang van het team.
 • De moraal wordt behoorlijk beïnvloed als het niet lukt om team doelen te realiseren.
 • Team leden zijn traag in het zoeken naar erkenning voor hun eigen bijdrage, maar snel in dit benadrukken bij anderen.

Stap 4

De “Meeting Leider” leidt de groepsdialoog.

 

Gewenste Situatie.

 

Elk teamlid tekent nu op de flip-over GEWENSTE SITUATIE zijn/haar voorstelling waar het team zou moeten staan.

 

Reflecteer hierop:

 • Wat valt op: liggen de meningen dicht bij elkaar of zijn deze juist erg verdeeld?
 • Ga dan per element na: wat zijn de verhalen om de scoring te geven? Wat valt hier op?
 • Is er na uitwisseling van verhalen reden om je eigen beeld aan te passen?

 

Stap 5

De “Meeting Leider” leidt de groepsdialoog.

 

PRIORITEIT

 

Als je als team nu kijkt naar het (eventueel aangepaste) beeld, waar is dan de grootste prioriteit om mee te starten?

 

 

Bepaal gezamenlijk:

 • Welk teamgedrag zou als eerste aangepakt moeten worden? Waarom?

 


! TIP

Begin op het “laagste” niveau met een relatief lage score. In de praktijk is het een goede keuze te starten met het team-vertrouwen als dat nog niet echt meer dan 90% scoort. Les 3 geeft hier meer inhoud aan.


 

 • Wat is de gewenste situatie? Wees hier zo specifiek mogelijk.
 • Wat is de eerste stap om komende twee weken gerealiseerd te hebben?

 

Wees zo specifiek mogelijk: wat merken de teamleden van elkaar? Wat gaan andere stakeholders merken?

 • Wie doet welke bijdrage hierin? Hoe zorgt het team dat de voortgang geborgd is?

 

 

Stap 6

De activiteit afronden

 

Nadat je de opdrachten hebt afgerond, reflecteer dan bij voorkeur als team, op wat je in het hele proces hebt geleerd. Enkele vragen als raamwerk voor reflectie.

 

 • Hoe heb je de opdrachten ervaren? Waarom?
 • Wat zou je kunnen aanpassen in de manier waarop je met je team leden omgaat?
 • Wat zul je daarvoor bij jezelf moeten overwinnen of leren? Wat zou een eerste stap kunnen zijn?
 • Wat heb je over jezelf geleerd in deze oefening?

 

 

 

DeWaardeFabriek | TheValueFactory