Topic Progress:

OPDRACHT


Deze opdracht helpt je om in kaart te krijgen waar a. jouw team staat in het functioneren als team.

Stap 1

Assessment van jouw persoonlijke drijfveren

Klik hier voor de Team Assessment

klik op de blauwe knop in het scherm hieronder om naar de assessment te gaan.

 

 

Stap 2

Wat leer je van het resultaat?

In de email met het resultaat die je hebt ontvangen, vindt je de scores voor de diverse team performance gedragingen.

Interpretatie:

  • Een score van 90% of hoger indiceert dat deze groep van gedragingen naar jouw mening sterk zijn ontwikkeld in het team.
  • Een score van 70%-90% indiceert dat hier nog verbeterpotentieel is.
  • Een score lager dan 70% indiceert dat je hier een zwakte van het team aanduidt.

Reflectievragen:

  • Hoe ervaar je de scores als je aan je team denkt?

Het is vooral belangrijk de kijken vanaf de basis. Het heeft geen zin op team-niveau te werken aan bijvoorbeeld verantwoording als er op niveau van vertrouwen nog issues zijn.

  • Als je met je team het eigen functioneren zou willen verbeteren: welk succesgedrag zou je dan als eerste willen realiseren?

Beschrijf zo concreet mogelijk hoe dit in de praktijk uitwerkt.

  • Wat is de eerste stap die je komende week kunt zetten om dit te gaan realiseren?

Wees zo concreet mogelijk wat je over een week anders doet en hoe je teamleden dit merken.

 

Klik voor jouw PERSOONLIJKE WAARDEN ASSESSMENT HIER.

Of klik op de blauwe knop in het scherm hieronder

 

DeWaardeFabriek | TheValueFactory