Topic Progress:

DENKSTIJLEN


Organisaties die groeien, weten dat er zorggedragen moet worden voor een cultuur waarin de werknemers uitdagingen kunnen oppakken en steeds weer meer creatieve oplossingen bedenken en implementeren. De andere kant – medewerkers alleen laten werken volgens vaste protocollen, waarbij zelfs voor het inbrengen van ideeën een protocol is – is een uitstervend bedrijfstype.

Een van de kernen van zeer goed presterende organisaties is het stimuleren en vormgeven van gerichte creativiteit. Het model van de vier denkstijlen is afkomstig van het werk van A. Osborn.

Maak kennis met Harold …

 

 

 

Wat maakt dit filmpje in je los?


Reflecteer eens op de volgende vragen:

  • Welke denkstijlen kun je onderscheiden in jouw team?
  • Missen er ook denkstijlen in jouw team?
  • Zijn er fricties in het team, die wellicht terug te voeren zijn op verschil in denkstijl?
  • Hoe zou het team kunnen profiteren in de onderlinge samenwerking door de bewustwording van denkstijlen?

Neem je antwoorden op deze vragen mee naar opdracht #3B.

 

DeWaardeFabriek | TheValueFactory